โลโก้เศรษฐี
เรียกทรัพย

7,490฿

(ราคาปกติ12000฿)
 • ได้โลโก้ที่สวยถูกหลักการออกแบบ
  และถูกหลักฮวงจุ้ย
 • คำนวนฮวงจุ้ยของเจ้าของธุรกิจ
  และหุ้นส่วนทุกท่าน
 • มีโลโก้ให้เลือก 3 แบบ ก่อนนำ
  ไปพัฒนาเป็นโลโก้จริง
 • ไฟล์ตรายาง ตราประทับของบริษัทถู
  กต้องตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2nd

ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย

 

หุ้นส่วนคนที่ 1

 • จ้าของดวงชะตา : เพศชาย
 • เกิดวันอังคาร 1 ตุลาคม 2517 เวลา 05.45 น.
 • ลัคนาราศีกันย

เจ้าชะตาเกิดวันจันทร์เพราะยังไมถึง 6 โมงเช้า จะถือว่าเป็นคืนวันจันทร์เป็น ธาตุดิน มีความหมายทางด้านความหนักแน่น ความมั่นคง คิด วิเคราะห์เก็บ รายละเอียดเก่ง

 

หุ้นส่วนคนที่ 2

 • เจ้าของดวงชะตา : เพศหญิง
 • เกิดวันอังคาร 21 สิงหาคม 2517 เวลา 11.00 น.
 • ลัคนาราศีตุล

จ้าชะตาเกิดวันพุธ(กลางวัน) เป็นธาตุนํ้า ความหมายทางดา้นการพลิกแพลง กลมกลืน เมตตา ออ่นโยน จิตนาการและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

 

ประเภทธุรกิจ : โบรคเกอร์ประกันภัย

 • จ้าของดวงชะตา : เพศชาย
 • เกิดวันอังคาร 1 ตุลาคม 2517 เวลา 05.45 น.
 • ลัคนาราศีกันย

จะเห็น ว่า ดวงคุณทั้ง 2 คน เป็นดวงที่เกื้อกูลกัน คนหนึ่งเป็นดิน และ อีกคนเป็นนํ้า มันจะเข้ากันไดดีในการเกื้อกูล เป็นคู่ สมพงของกันและกัน สีที่ส่งเสริมจึงให้ใช้

สีดำ หรือ เทา เป็นการออกแบบเป็นหลัก ด้วยยสนี้เป็นตัวแทนของดาวราหู ตามพื้นดวงชะตาของทั้งคู่นั้น ดาวดวงนั้น มีกำลังและตำแหน่งมหาอุจน์คือ สูงสุดตามดวงชะตา จะทำ ให้ส่งเสริมในการมีไหวพริบ ปฏิภาณ การแย่งชิง จังหวะ และ โอกาสที่ดีสำหรับผู้ชายจะส่งเสริมด้านการงานโดยตรง ส่วนผู้หญิงจะส่งเสริมให้มีความเจริญในด้านเรียกทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีที่ควร ใช้เป็นสีหลัก

สีเขียว จะเป็นสีที่ส่งเสริมในด้านความเจริญงอกงาม ความรุ่งเรือง การมีชีวติที่ดีรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งด้าน การติดต่อสื่อสาร และยังเป็นตัวแทนของดาวพุธอีกด้วย ส่วนของผู้ชายช่วยส่งเสริมให้มีเครดิตที่ดีในการงานทำให้การติดต่อธุรกิจนั้นเด่นส่วนผู้หญิงจะส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จของการงานการติดต่องานนั้นๆอีกด้วย

สีขาว เป็นตัวแทนของดวงจันทร์ ในพื้นดวงชะตา ได้ตำแหน่ง ดวงอุดมเกณฑ์ สำหรับผู้ชาย จะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องลาภยศ ผลสำหรับผู้หญิงเรื่องงานบริการจะเหมาะสม อุดมสมบูรณ์รุ่งเรือง ในเรื่องของงานมีคนอุปถัมมภ์ เป็นสีที่เน้นในเรื่อง ลาภผล และ โชคลาภ เป็นหลัก ทิศ มงคลของชะตานี้คือ ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ (ไวสำหรับเก็บของมีค่า ,โต๊ะเก็บเงิน) เลขมงคลที่สง่ เสริม 2,4,6,8

อยากทำโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยต้องทำอย่างไรบ้าง ?

1a
2a
3a

ลูกค้าจะได้อะไรบ้าง ?

ลูกค้าจะได้รับการคำนวณพื้นดวงจากซินแสผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ย

การคำนวณที่จะดูในด้านของธาตุต่างๆ ธาตุส่งเสริม หรือทำลาย การออกแบบก็จะดูทั้งหุ้นส่วนใหญ่ และผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมด้วย ในการประกอบการพิจรณาในหลักของการออกแบบ ให้โลโก้นั้นส่งเสริมธุรกิจของท่านให้ทำการค้าขายได้ดี

และท่านจะได้รับไฟล์ตรายางที่ทำการส่งไฟล์ตรายาง ที่สามารถทำตราบริษัทได้ถูกต้องตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

โลโก้จะได้รับในครั้งแรกทั้งหมด 3 แบบ

ซึ่งแบบของโลโก้จะได้รับในรูปแบบที่ต่างกันเพื่อเอาไปเลือกและพัฒนาแก้ใขตามความชอบของลูกค้าแต่ยัง อิงถึงหลักฮวงจุ้ยอยู่
และหลังจากนั้นจะเอาแบบที่ลูกค้าเลือกไปพัฒนา เป็นโลโก้สุดท้าย ที่สามารถใช้งานได้ทันที

Add line เลย
ราคาพิเศษวันนี้

ทำไมโลโก้ถึงสำคัญ

ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เป็นตัวแทนบริษัทที่บ่งบอกตัวตน
ภาพลักษณ์อารมณ์ที่ต้องการสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ การออกแบบโลโก้เพื่อสร้างพลังดึงดูดให้กับตัวโลโก้เองใช้ศิลปะและพลังแห่งดวงดาว
ซึ่งเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยตะวันออก
การออกแบบโลโก้ที่ดีและถูกหลักโหราศาสตร์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราจึงไม่ควรมองข้าม

โลโก้ที่ดีจะมีอิทธิพลช่วยทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น
ในทางกลับกันหากโลโก้ที่ออกแบบมาผิดอาจทำให้กิจการมีอุปสรรคปัญหาได้
เคล็ดลับหรือหลักการออกแบบที่สำคัญประการแรกเลยคือ เราต้องเข้าใจเรื่อง 5 ธาตุ
เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจออกแบบโลโก้

ตัวอย่างโลโก้ที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี

ความหมายโดยรวม ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้
ธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ
เป็นการผสมธาตุที่กลมกลืนสมดุลก่อให้เกิดสิริมงคลและความก้าวหน้า

 • วงกลม แสดงถึงความสมดุลและสมบูรณ์ ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดพลังความ สามัคคี
  กลมเกลียวเงินไม่รั่วไหล สามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งมวล
 • สีแดง หมายถึง ธาตุไฟ ซึ่งสอดคล้อง
  สมดุลกับธาตุน้ำและธาตุไม้
 • รวงข้าว เป็นธาตุไม้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
 • สีเขียว หมายถึง ธาตุไม้เป็นสีที่เหมาะสม
  เนื่องจากปีที่ก่อตั้งธนาคารเป็นธาตุไม้

 • คลื่น เปรียบเสมือนน้ำ ซึ่งบำรุงต้นข้าว
  ส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตยิ่งขึ้น
 • น้ำ หมายถึง เงิน ลายเส้น 6 เส้น เลข 6 คือ
  ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาว เงิน สอดคล้องกับ
 • สีเทา เป็นสีของธาตุน้ำ สีเข้ม เสมือนน้ำลึก
  หมายถึง เงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผ่น

Add line เลย
ราคาพิเศษวันนี้

7,490฿

ABOUT US

Fengshuii Branding ผู้ให้บริการด้านการออกแบบ โดยอิงจากหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบโดยนักออกแบบมือาชีพ
พร้อมกับได้รับคำปรึกษาจาก อาจารย์ผู้เชียวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างไกล้ชิด
ครบวงจร โดยทัมงานผู้มากประสบการณ์

© 2017 Ignite ROI Co.,ltd. All Rights Reserved.

Start typing and press Enter to search